Definities.

Opdrachtgever: hij/zij die het evenement organiseert, host dan wel opdracht heeft gegeven aan verhuurder tot het verhuren van Hoeve Groot Essenburg.

Verhuurder: eigenaar van Hoeve Groot Essenburg, locatiehouder en verantwoordelijke ter plaatse inzake naleving van wet- en regelgeving en het in goede banen leiden van het overeengekomene met de opdrachtgever.

Reserveringswaarde: De totale omzetverwachting van het horecabedrijf inclusief BTW terzake een met een klant gesloten horecaovereenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.

Wanneer een reservering voor uitsluitend accommodatie is gemaakt voor één of meer individuen, geldt voor annulering van die reservering het navolgende: Annuleren kan kosteloos tot 6 maanden voor bedoeld tijdstip. Na dit tijdstip zijn wij genoodzaakt een percentage van de reserveringswaarde in rekening te brengen. Hiervoor geldt het navolgende:

  1. Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
    b. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen. c. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
    d. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen. e. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
    f. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

No-show

Ingeval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen. De reserveringswaarde wordt vastgesteld op het aantal personen dat door opdrachtgever drie dagen voor bedoeld tijdstip aan verhuurder is doorgegeven. Voorts geldt dat bijstelling van het aantal personen binnen deze drie dagen naar boven altijd wordt opgeteld bij de reserveringswaarde. Wijzigingen naar beneden kunnen na drie dagen voor bedoeld tijdstip niet worden doorgevoerd en hebben dan ook geen invloed op de reserveringswaarde.

Annuleringsvoorwaarden HOEVE GROOT ESSENBURG, 1 Juni 019